ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ប៉ាគីស្ថានក្នុងលទ្ធផល២ទល់១

47

ក្រុមបាល់ទាត់ជំរើសជាតិកម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ជំរើសជាតិប៉ាគីស្ថានក្នុងលទ្ធផល២ទល់១នៅក្រៅដីនិងបន្តឡើងទៅលេងនៅជុំទី២បន្តទៀត។