យោធិនកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១ ធ្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះដោយសារឡើងជួសជុលផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។

48

(បន្ទាយមានជ័យ) យោធិនកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១ ជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ពីលើ ដំបូល ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារ បាក់ផ្លាន  ពេលឡេីង វ៉ៃ សង្ក័សី ជួសជុលផ្ទះ ជូនពលរដ្ឋ ដែល រងគ្រោះ ដោយ ខ្យល់ កន្ត្រាក់  នៅ ស្រុក ម៉ាឡៃ   គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយពេលនេះអ្នករបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ ព ២  ខេត្ត បាត់ដំបង  ។