បុរស ស្រ្តីគ្មានការរួមភេទតើជីវិតនិងសុខភាពធើ្វអោយយើងបែបណា?

219

តាមការស្រាវជ្រាវរបស់វេជ្ចបណ្ឌិតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីពេទ្យមួយបានអោយឃើញថា បុរស និងស្រ្តីដែលកំពុងពេញវ័យដែលឧស្សាហ៍យល់សុប្តិឃើញការរួមរក្សឈានដល់ចំនុច ដោយគ្មានការអនុវត្តផ្ទាល់នោះនឹងធ្វើអោយស្បែកគ្មានភាពសើម មិនតែប៉ុណ្ណោះរាយកាយ និងសរីរាង្គចុះខ្សោយដោយសារប្រព័ន្ធភាពផ្សាំមិនសូវរឹងមាំ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមិនសូវរួមរក្សច្រើនលោកអ្នកប្រឈមនិង ជំងឺស្ត្រេស និងភាពតានតឹងអាចកើតឡើង ខ្ពស់ដោយសារតែមិនអាចបញ្ចេញអ័រម៉ូនរីករាយក្នុងពេលឈានដល់ចំណុចកំពូលបាន ។​មួយវិញទៀតចំណង់ផ្លូវភេទរបស់អស់លោកអ្នកអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ ឬផ្ទុយមកវិញវានឹងលែងមានតែម្តង ហើយធ្វើងោយជញ្ជាំងទ្វារមាសនឹងចុះខ្សោយកំលាំងសម្រាប់ស្រ្តី ហើយនឹងប្រឈមទៅនឹងជំងឺរលាកផ្ទូវទឹកនោម ធ្វើអោយឡើងទំងន់លើសពីធម្មតា។