ថ្នាំកែរោគថប់ៗផ្លូវដង្ហើម ជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង! (មានវីដេអូ)

315

ថ្នាំកែរោគថប់ៗផ្លូវដង្ហើម ជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង! លើសពីនេះវាជួយ ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោង សាច់ចាំ និងក្មេងជាងវ័យ! ជួយ share ចែកគ្នាដឹងផង!

+ របៀបធ្វើ

-ក្រូចឆ្មា 1kg ,ចេកណាំវ៉ា 1kg ,ស្ក ស1kg
ក្រូចឆ្មា ពុះជាពីរ រៀប ជាន់បាតកែវ ចាក់ស្ក ស 1/4 រៀបចេកណាំវ៉ា ដែលបកសំបករួច ចាក់ ស្ក ស 1/4 បន្ទាប់មក យកក្រូចឆ្មា រៀបមួយជាន់ទៀត ចាក់ស្ក ស1/4 បញ្ចប់ ចេកណាំវ៉ា ចាកស្ក សទាំងអស់ រួចបិទគំរបកែវ រយៈេពល 15 ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។

+វិធីព្យាបាល

ញាំមួយស្លាបព្រា រួចញាំទឹកតាមក្រោយ មុនពិសាបាយ ឬមុនគេង
បើអ្នកកំពុង មានបញ្ហាថប់ៗផ្លូវដង្ហើមញាំពីរដង ក្នុងមួយថ្ងៃ
របៀបរៀបដាក់កែវ ៖ រៀបក្រូចឆ្មា ចាក់ស្កស ចេកណាំវ៉ា ចាក់ស្ក ស ក្រូចឆ្មា ចាក់ស្ក ស ចេកណាំវ៉ាចាក់ស្ក ស រៀបជាជាន់ៗ បិទគំរបទុក្ខរយៈពេល15ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។ (បញ្ជាក់ អត់ដាក់ទឹកឬក៏ស្រា ជាដាច់ខាត) ជួយចែកចំណេះដឹងនេះផង!!!សូមអគុណ!!!
លើសពីនេះវាជួយ ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោង សាច់ចាំ និងក្មេងជាងវ័យ ជាពិសេសជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង! ហើយពិសេស ម្យ៉ាងទៀត អ្នកលើសឈាមញ៉ាំក៏អាចព្យាបាលបានដែរ រូបមន្តនេះ ហើយអាចជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទៀតផង។

វីដេអូ

https://www.facebook.com/SOPHALLETH/videos/1382760841770563/